Słodycze reklamowe z nadrukiem w marketingu marketów spożywczych

Słodycze reklamowe
Słodycze reklamowe

W dzisiejszych czasach nie dziwi nikogo, że mamy do czynienia z intensywną reklamą ze strony wielu przedsiębiorstw. Ponieważ każda większa firma reklamuje się w ten czy inny sposób, na rynku jest pewien przesyt treści reklamowych. A to prowadzi do sytuacji, w której firmy dążą do wprowadzenia elementu innowacyjności do swoich działań marketingowych. Ów element innowacyjny jest ważny, bo pozwala zainteresować ludzi – konsumentów – reklamą. A skoro zainteresują się oni reklamą, zainteresują się również promującą się w ten sposób firmą. Elementem innowacyjnym, o którym mowa, może być np. dystrybucja gadżetów i różnego rodzaju upominków wręczanych klientom i potencjalnym klientom. Jak może to konkretnie wyglądać?

Otóż firmami, które często dystrybuują na swoim terenie gadżety reklamowe różnego rodzaju są markety spożywcze, które przeżywają okres znaczącego nasilenia się konkurencji. Ich gadżetami są często słodycze reklamowe, które dodatkowo są „wyposażone” w nadruki. Nadruki te są umieszczane na opakowaniach słodyczy w celu podniesienia ich atrakcyjności wizualnej (poza smakiem liczy się ona najbardziej), ale także w celu stałego reklamowania się wśród klientów i potencjalnych klientów.

Owa podwójna rola nadruków jest właściwa nie tylko dla słodyczy, ale to słodycze reklamowe korzystają na tym bardzo, bowiem ich opakowania są całe zapełnione nadrukami. Poza konkretnymi treściami mogą one przedstawiać także motywy graficzne.

Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję, słodycze reklamowe z nadrukami marketów spożywczych mogą być rozdawane albo na terenie sklepu, albo poza jego obrębem. W pierwszym przypadku otrzymują owe upominki wszyscy na terenie sklepu, albo tylko ci, którzy zrobili zakupy. Ewentualnie także prezenty mogą być przeznaczone dla tych, którzy kupując, spełnili pewne warunki, np. wydali odpowiednio wysoką kwotę lub nabyli konkretny produkt, objęty promocją.

Jeśli chodzi o rozdawanie gadżetów poza obrębem sklepu, mogą one trafiać do potencjalnych klientów danego marketu spożywczego, a więc po prostu do przypadkowo napotkanych przechodniów, którzy znajdą się w pobliżu stoiska firmy. A stoiska takie mogą być rozstawione np. w centrach miast lub w pobliżu ważnych punktów komunikacyjnych.